HOME > 事业领域 > 企业属下研究所     
概况
在21世纪激烈竞争时代,以研发新技术新产品放为最优先目标。具备优秀技术队伍、前沿研究设备,为研发精密模具、精密自动化元件、生产纸袋全力以赴。此外,将顾客满足放在首位,一直站在顾客的立场,通过技术创新,为发展成世界一流企业,不懈尽最大努力。
研究所研发项目
  开发精密模具加工技术
  开发高附加值的模具技术
  开发自动化设备技术
  开发纸带高速冲孔机
  开发纸带用穿越设备
 
研究所结构
  技术开发组:开发生产技术
  机械设计组:开发自动化设备
 
技术现状
  精密模具加工技术
  模具治工具制作技术
  模具热处理技术
  精密自动化元件加工技术
  自动化设备设计及制作技术
  纸带生产技术
 
专利现状
  纸带加工模具装置专利2项
  纸带的制造方法专利授权
  包装用带子及其制作方法专利授权
  去除纸带毛刺的方法
 
 
   
纸带加工模具装置专利   纸带加工模具装置专利   纸带的制造方法专利
 
 
     
包装用带子及其制作方法专利   去除纸带毛刺的方法